Náboženství

Stručný článek o náboženství v Japonsku (EN)

2. prosince 2014 v 17:07 | 紋茶
http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e20_religion.pdf

J. Havlíček - Cesty božstev download

11. února 2014 v 18:49 | 紋茶
Odkaz zde

Disertační práce PhD. Jakuba Havlíčka na FF MU.

Anotace (kosmas.cz)
Autor se ve své knize věnuje zajímavému tématu z oblasti interpretace náboženství a nacionalismu v realitě moderního Japonska. Čtenáři nabízí kompaktní analýzu, ve které snoubí historický, religionistický a politologický horizont.
Název publikace Jakuba Havlíčka naznačuje, že hlavní náplní práce je analýza a výklad úlohy náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku, avšak samotná kniha přesahuje svým zpracováním dílčí tématiku z oblasti japanistiky. Text je rozdělen na tři části, přičemž první se zabývá obecnou problematikou religionistického bádání, např. postavením religionistiky v systému věd, pravidly religionistického výzkumu, vymezením pojmu náboženství, aj. Tato obsáhlá první část svědčí o autorově velmi dobré orientaci v dané problematice, včetně nejnovějšího poznání, které pouze nepřejímá, ale přistupuje k němu kriticky. Jako taková slouží nejen jako úvod do stěžejní části práce, ale může velmi dobře posloužit taktéž jako úvod do religionistiky obecně. V druhé části, zabývající se konceptem a různými interpretacemi "šintó", a třetí, věnující se stále aktuální problematice případu Jasukuni, který již řadu let vyvolává rozporuplné pocity nejen v Japonsku, autor prezentuje nové pohledy na řadu zakořeněných a stereotypně vnímaných skutečností. V závěru navrhuje autor alternativní interpretační rámec použitelný při analýze jevů spojených s japonskou religiozitou, kterým se může stát prostorové hledisko "zde-tam-kdekoli" formulované Jonathanem Z. Smithem.

H. B. Earhart

15. května 2013 v 11:52 | 紋茶
Doporučená literatura pro začátek:
H. Byron Earhart - Náboženství Japonska
Mně tato kniha velmi pomohla, připadá mi srozumitelná, jsou v ní nastíněny dějiny náboženství v Japonsku, najdete tu například také shrnutí důležitých pojmů, další doporučenou literaturu, atd, atd. Patří k doporučené literatuře i k přijímacím zkouškám na japanologii :)

 
 

Reklama